Kontakt oss

Kontakt oss

Landsdekkende undervisning

ILS har lokalt ansatte kvalifiserte morsmålslærere i de største byene i Norge: Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Til andre deler av landet sender vi lærere dersom dette er ønskelig. De bedriftsinterne kursene utenfor Oslo holdes gjerne på kursdeltakernes arbeidsplass. Alternativt kan kursingen gjennomføres via Skype, hvis dette er ønskelig. Språkkursene er stort sett én-til-én, eller små grupper på 4-6 deltakere, for å forsikre oss om at behovene hos hver enkelt deltaker blir ivaretatt.

Språkkurs i utlandet
ILS er den del av et internasjonalt pedagogisk nettverk. Vi hjelper deg med veien videre til ditt språkkurs i utlandet!