Kontaktinformasjon

International Language School AS
Rådhusgaten 23
0158, OSLO
NORGE

Kontortid:
Mandag - Fredag: 09:00 - 16:00

Undervisningstid:
Mandag - Fredag: 08:00 - 20:00

Daglig Leder
Anne Tufte
930 46 915

Markedsansvarlig
Fredrik Helland
fredrik.helland@ils.as 

Kontakt oss nå