Kontakt oss

Kontakt oss

International Language School jobber med flere ledende norske og internasjonale virksomheter. Her er en liste over noen av våre nåværende og tidligere samarbeidspartnere:

Amerikanske Ambassade
Aspelin Ramm gruppen AS
BUF
Berg Hansen Reisebureau AS
Bluegarden AS
Cap Gemini Norge AS
Cardinal Foods ASA
Chevron Norge AS
Confex Norge AS
Culanco GmbH
DnB NOR ASA
EDB Business Partner ASA
Exxon Mobil
Evry
Fiskeridirektoratet
Forsvaret
Forsvarsdepartementet
GE Healthcare AS
Global Ship Logistics AS
Handelsbanken
Halliburton AS
Høgskolen i Oslo og Tromsø
Imarex-gruppen
Innovasjon Norge
Jordan AS
Kemnerkontorer
Kommunal Kompetanse
Kredittilsynet (nå Finanstilsynet)
Kripos
Kunnskapsdepartementet
Landbrukssamvirke

Mamut ASA
Manpower AS
NAV Intro
Norges Bank / NBIM Norsk
Norsk Naturskadepool
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Oslo Børs
Pepsico Nordic Norway AS
Posten Norge AS
RS Platou Shipbrokers AS
Riksrevisjonen
Santander Consumer Bank AS SFT (nå Klima- og forurensningsdirektoratet)
Siemens AS
Skatteetaten og Skattedirektoratet
Statkraft
Statistisk Sentralbyrå
Statsbygg
Stortinget
Tandberg (nå Cisco ASA)
Teknologisk Institutt AS
Telenor Mobil (nå Telenor Norge)
Trolltech (nå Nokia)
TrygVesta
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Utlendingsdirektoratet
Verdens Gang AS
Vital Forsikring
Wallenius Wilhelmsen Logistics AS