Kontakt oss

Kontakt oss

Bedriftskurs i andre språk

ILS tilbyr et bredt spekter av språkkurs rettet mot behovene i arbeidslivet. I tillegg til engelsk og norsk tilbyr vi spesialtilpassede språkkurs i:

 • Fransk 
 • Spansk
 • Tysk
 • Arabisk
 • Russisk
 • Nederlandsk
 • Italiensk
 • Japansk
 • Mandarin (Kinesisk)

Hvordan kurset er bygget opp
Våre pedagogiske rammer og vårt undervisningsopplegg fokuserer på enkeltdeltakers konkrete behov for ny språkkompetanse og/eller videreutvikling av allerede eksisterende kompetanse. I undervisningen vil vi vektlegge deltakernes varierende utdannelsesbakgrunn, alder, tidligere språkopplæring og erfaring, og ikke minst den enkeltes evne til å lære seg språk.

Alle kursdeltakere får en innledende kartleggingssamtale med lærer før kursstart. Målet er å analysere kandidatens språkferdigheter og behov i forhold til deres jobbsituasjon.

Etter gjennomført kartleggingssamtale skreddersyr vi språkkurset og tar utgangspunkt i virksomheten/deltakernes ønsker og behov for tilpasset språkundervisning. Kurset vinkles innholdsmessig opp mot oppdragsgivers bransje, fagterminologi og markeder.

Målsetting
Heve språk- og kulturkompetansen til medarbeiderne og sikre at de oppnår et profesjonelt og effektivt jobbspråk, samt en solid kompetanse om kultursensitiv kommunikasjon. 

Kursdeltakerne får:

 • nødvendig kunnskap om hvordan de bedre kan kommunisere fagterminologi
 • økte kommunikasjonsferdigheter i konkrete jobbscenarioer
 • økt trygghet og profesjonalitet i muntlig/skriftlig kommunikasjon
 • økte språktekniske ferdigheter, grammatikk, uttale, ordforråd, setningsoppbygning
 • kunnskap om og forståelse for kulturelle nyanseforskjeller i språket, formell/uformell stil og tone
 • økte kultursensitive kommunikasjonsferdigheter