Kontakt oss

Kontakt oss

Tysk for arbeidslivet

Tysk for arbeidslivet

Hvorfor satse på tyskundervisning for dine ansatte?
Selv om Tyskland er en av Norges viktigste handelspartnere når det gjelder import og eksport, melder mange norske bedrifter om et skrikende behov for ansatte med språk- og kulturkunnskaper i tysk. Hvis din bedrift jobber med tyskspråklige bedrifter vil ansatte med kunnskaper innenfor tysk språk og kultur være en døråpner på mange plan:

 • Viser vilje til å imøtekomme forretningspartneren din
 • Hjelper din bedrift å etablere et positivt forretningsforhold
 • Er forebyggende mot unødvendige misforståelser basert på kulturelle forskjeller

Hvordan kan ILS hjelpe bedrift?
Det lønner seg å bli kjent med vår Business Communication Skills-metode. Gjennom kurset «Tysk for arbeidslivet» tilbyr International Language School AS en unik kombinasjon av tilrettelagt språk- og kulturundervisning spesialtilpasset din jobbsituasjon.

Les mer om kurset vårt «Tysk for arbeidslivet» lenger ned på denne siden.
Fyll ut «kontakt oss» skjemaet for en uforpliktende prat!

Formålet med kurset
Kursets formål er å skape trygghet hos kursdeltakerne i en tysk jobbsammenheng. Kursdeltakerne vil tilegne seg tyskkunnskaper som er preget av flyt og profesjonalitet.  I tillegg skal de øke sin bevissthet om kulturelle forskjeller i den norske og tyske forretningsverden.

Kursdeltakerne vil få:

 • økte kommunikasjonsferdigheter i konkrete jobbscenarioer på tysk
 • økt trygghet og profesjonalitet i muntlig/skriftlig kommunikasjon på tysk
 • økte tyskferdigheter, tysk grammatikk, uttale, ordforråd i jobbsammenheng setningsoppbygging, nyanseforskjeller i språket formell/uformell stil og tone

Metode
Våre lærere underviser etter den evidensbaserte metoden, dvs. vi tilrettelegger stoffet slik at dine behov står i fokus, sånn at du kan nå dine mål.  For å garantere kvalitetsundervisning benytter vi en høy grad av deltakerinteraksjon, varierte undervisningsmetoder og et kursinnhold som er direkte rettet etter dine behov i arbeidshverdagen.

Gjennomføring
Tyskkurset består av totalt 30 undervisningstimer. Tyskkurset holdes i våre hyggelige og moderne lokaler i Rådhusgaten 23. Vi garanterer kurs med små grupper på 3 til 6 deltakere, høy grad av interaksjon og kursinnhold som er direkte relatert til behovene i arbeidsdagen. Tyskkurset undervises selvfølgelig av våre høyt kvalifiserte ILS-lærere!

Kursinnhold
Kurset består av seks kapitler. Kurset er utarbeidet av vår egen hovedlærer i tysk, og hvert kapittel er utarbeidet slik at de kan enkelt tilpasses din bedrift.

Chapter 1 – Social German

 • Language for greetings and introductions
 • Social German in business situations
 • Courtesies – polite phrases
 • Small talk

Chapter 2 – Grammar in the work place

 • Describing your job and responsibilities
 • The polite form ”Sie” and its implications
 • Verbs and tenses explained
 • False friends
 • Time expressions

Chapter 3 – Talking on the telephone

 • Telephone phrases
 • Taking and giving information
 • Spelling

Chapter 4 – Business e-mails

 • Business writing tips
 • Mechanics
 • Guidelines for writing emails
 • Sample letters
 • Exercises

Chapter 5 – Meetings and negotiations

 • Language for conducting meetings
 • Language for participating in meetings
 • Agreeing and disagreeing
 • Language of negotiation

Chapter 6 – Presentation skills

 • Preparation
 • Language of presentation
 • Using visual aids
 • Checklist for your business presentation
 • Working with your own presentations