Kontakt oss

Kontakt oss

Språkundervisning med det lille ekstra!


ILS ønsker å være en tilbyder av språkkurs for de som etterspør litt mer fra språkundervisningen. Hos ILS slipper du å sitte på en skolebenk ved siden av 14 andre personer i et klasserom. Vårt mål er at du ikke føler at du deltar i et språkkurs, men at du lærer et nytt språk gjennom en mer samtale/diskusjonsbasert undervisningsmodell. Det er grunnen til at vi kun undervisninger i små grupper på maksimalt 6 personer. Dette gjør at læreren kan fokusere på hver enkelt deltaker og fremme en høy grad av deltakerinteraksjon i undervisningen. Vi mener at for å lære et nytt språk, på effektiv måte, er det viktig med kontinuerlig diskusjon og dialog mellom deltaker og lærer.

Spesialtilpasser hvert kurs
Vi i International Language School vet at behovene for språkundervisning varierer fra person til person og bedrift til bedrift. Nøkkelen til et vellykket kurs ligger i lærerens evne til å imøtekomme disse behovene. Vi gjennomfører derfor et gratis kartleggingsintervju med hver enkelt deltaker før oppstarten av hvert kurs, og skreddersyr effektive og relevante språk-, kultur- og kommunikasjonskurs ut i fra deltakernes nivå, behov og ønsker.

Kontinuerlig oppfølging
Fornøyde kunder er et viktig nøkkelord for oss i ILS. Vi legger stor vekt på oppfølging av kundene våre gjennom hele kundeforholdet. I tillegg til kartleggingsintervjuet i starten av hvert kurs, evalueres alle kurs skriftlig av deltaker og lærer to ganger i løpet av kursprosessen, midtveis og til slutt. Dette gjør at vi kan tilpasse kursene underveis, for å imøtekomme deltakernes eventuelle skiftende behov gjennom kursopplegget.